O postupe  orgánov výkonnej moci pri podávaní návrhov na začatie disciplinárnych konaní proti niektorým sudcom a o postupe orgánov  pri rozhodovaní o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu.

Alebo: "Aké krehké je postavenie sudcu  v Slovenskej republike"

Materiál obsahuje údaje a popis  úkonov reprezentantov výkonnej moci ministra a predsedov súdov, ktoré  predchádzali  začatiu disciplinárneho stíhania sudcov. Ku disciplinárnym  konaniam, ktoré sa začali a vedú  pred disciplinárnym súdom sa do ich právoplatného skončenia nevyjadrujeme. Rozhodnutia o dočasnom pozastavení funkcie sudcu sú rozhodnutia ministra spravodlivosti , ktorý je ako člen vlády za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi vlády , v jednom prípade o dočasnom pozastavení rozhodla súdna rada, a ani v prípade tohto jej rozhodnutia nejde o konanie pred disciplinárnym súdom , ale o konanie súdnej rady ako ústavou zriadeného orgánu súdnej moci. Predsedovia súdov, keď konajú z titulu funkcie predsedu súdu za vykonávanie tejto funkcie  zodpovedajú ministrovi spravodlivosti, ktorý ich do funkcie menuje a má právo z funkcie ich z tejto funkcie odvolať. Teda v tomto prípade ide  o líniu výkonnej a nie súdnej moci.
Údaje som spracovala na tento účel  so súhlasom disciplinárne stíhaných sudcov z úradných listín, ktoré mi  títo sudcovia poskytli a z ich osobných materiálov a vyjadrení.

Materiál spracovala JUDr. Jana Dubovcová

Disciplinárna vec sudcu Juraja Babjaka - ďalšie pokračovanie

Keďže moja disciplinárna vec sa stala predmetom verejného záujmu, verejnosť som doposiaľ o jej priebehu informoval.

            Medzičasom došlo k jej právoplatnému skončeniu. Pretože podľa môjho názoru, konaním a rozhodnutím odvolacieho disciplinárneho súdu došlo k porušeniu môjho základného ústavného práva na súdnu ochranu  a o ústavnú ochranu sa musím obrátiť na Ústavný súd Slovenskej republiky, mám zato, že aj o tomto pokračovaní v disciplinárnej veci má byť verejnosť informovaná.

            Pripájam preto ústavnú sťažnosť, ako aj relevantné dokumenty, ktoré jej predchádzajú.

 

V Banskej Bystrici, 23.4.2013

Juraj Babjak

sudca Krajského súdu

v Banskej Bystrici

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (Odvolanie.doc)Odvolanie.doc[ ]72 Kb
Stiahnuť tento súbor (R-14-12-11.pdf)R-14-12-11.pdf[ ]945 Kb
Stiahnuť tento súbor (R-21-1-13.pdf)R-21-1-13.pdf[ ]1391 Kb
Stiahnuť tento súbor (R-31-10-11.pdf)R-31-10-11.pdf[ ]3819 Kb
Stiahnuť tento súbor (US-finálna.doc)US-finálna.doc[ ]127 Kb

Informácia o niektorých disciplinárnych konaniach proti sudcom, stav k 24.5.2012

sudca Peter Paluda, Najvyšší súd SR

Na návrh Súdnej rady SR pod vedením Štefana Harabina zo dňa 8. septembra 2009 bol disciplinárne stíhaný za podanie trestného oznámenia na predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina a za názor vyslovený v novinách. Súdna rada sudcovi dočasne pozastavila výkon jeho sudcovskej funkcie. Pozastavenie funkcie trvalo 2 roky. Disciplinárne konanie bolo zastavené, pretože po zmene zákona ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská vzala návrh späť.

sudca Stanislav Sojka, Okresný súd Michalovce

Predseda Okresného súdu v Michalovciach Jozef  Soročina na sudcu podal dňa 3.6.2008 disciplinárny návrh za to, že mal sprístupniť obsah odvolania  podaného v trestnej veci, o ktorej mal rozhodovať,  známym sudcom, prokurátorom, sudcovskej rade  pri OS Michalovce  a JUDr. Danielovi Lipšicovi. Neskôr predseda súdu podal na sudcu ďalší návrh na začatie disciplinárneho konania  pre list prezidentovi, v ktorom sa mu sťažoval na pomery na súde.

Zo skutku za sprístupnenie obsahu odvolania bol sudca disciplinárnym súdom oslobodený rozsudkom zo dňa 21.10.2009,avšak súd uznal jeho vinu zo závažného disciplinárneho previnenia pre druhý skutok - za napísanie listu prezidentovi republiky. Uložil mu disciplinárne opatrenie zníženie funkčného platu o 50 percent na obdobie 6 mesiacov. Štefan Harabin ako minister spravodlivosti sudcovi dočasne pozastavil výkon funkcie. Pozastavenie trvalo 2 roky. Nový predseda Okresného súdu Michalovce JUDr. Stretavský vzal návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi späť v januári 2011.

Disciplinárny senát samozrejme nič raz a navždy nevyrieši

Sudca je v priamom vzťahu k štátu, ktorý mu na jednej strane zákonom priznáva doživotné istoty a  nezávislosť, ale v skutočnosti umožňuje sudcovi pri vysluhovaní práva a spravodlivosti  vedome kalkulovať s tým, kto je  mocný a mocnejší a s tým, že jeho zlyhanie v nestrannosti a nezaujatosti prípadne niekto iný vo vnútri súdneho  systému napraví.

Koncom roka 2011 sa na disciplinárnom súde v Bratislave uskutočnili disciplinárne pojednávania jedného disciplinárneho senátu v dvoch disciplinárnych veciach sudcov Krajského súdu Banská Bystrica, ktoré dávajú ďalšiu možnosť hodnotiť justičný systém, činnosť disciplinárnych senátov a orientovať sa v problematike, ktorá má zásadný dosah na postavenie sudcu a jeho vzťah k štátu, v službe právu a spravodlivosti.

Disciplinárnym konaním voči sudcovi vzniká prekážka riadneho výkonu funkcie sudcu a ide o prekážku na strane štátu ako zamestnávateľa sudcu.

Disciplinárny návrh ako spôsob zneužívania štátnej moci

(Záverečný návrh na disciplinárnom pojednávaní 14.decembra 2011)

         1.Tento disciplinárny návrh má pôvod v návrate sudcu Babjaka  z Ústavného súdu Slovenskej republiky na Krajský súd v Banskej Bystrici(„krajský súd“) v januári 2007.Vtedy došlo zo strany predsedu súdu Bobora k účelovému  dodatku  rozvrhu práce, k vzájomnej výmene  sudcov  Babjaka s Bednárom  medzi senátmi a k následnému prideleniu sudcovi Babjakovi sudcom Chovankom rozsiahlej neskončenej trestnej agendy po odchádzajúcom sudcovi Škorpilovi.

         2.Pridelenie sudcovi Babjakovi v jeden deň - a to popri bežnom nápade vecí - 5 prvostupňových  a 14 odvolacích reštančných vecí (7 mesiacov až 7 rokov od ich nápadu),v celkovom rozsahu viac ako 30 000 strán, ktoré neboli vyriešené mesiace resp. roky a ktorých riešenie zákonite aj porovnateľný čas a nasadenie vyžaduje, znamenalo úmyselné porušenie ústavnej zásady rovnosti(čl.12 ods.1 ústavy), pretože agenda takéhoto rozsahu a obtiažnosti žiadnemu inému sudcovi krajského súdu v jeden deň nenapadá.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Disciplinárne konania

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri