Rozhovor s Luciou Berdisovou

| ZOJ | 05.08.2022 | Daniela Baranová |

Na snímke: Lucia Berdisová

„Letný rozhovor“ o právnom štáte s akademičkou, vysokoškolskou učiteľkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a členkou Súdnej rady SR Luciou Berdisovou, ktorý bol nahraný 28.7.2022 na Okresnom súde Prešov.

Z rozhovoru sa o.i. dozviete aj to,

-          prečo som na rozhovor o tejto téme  oslovila práve Luciu Berdisovú

-          čo s tým má Martin Mojžiš z týždenníka „týždeň“☺

-          čím by podľa Lucie Berdisovej mal byť právny štát pre občana a či a prečo je ideálom

-          či a akú historickú skúsenosť na Slovensku máme s právnym štátom a čo nás naučila

-           čo je potrebné pre fungovanie právneho štátu  a či postačí mať iba dobrú vládu a dobrý parlament

-          A napokon,  či sa nám podarilo hovoriť o právnom štáte  „ľudským, živým“ a  zrozumiteľným jazykom ako Jiřímu Grygarovi o vesmíre ☺

 

https://soundcloud.com/user-735159953/rozhovor-s-luciou-berdisovou

Pripomienky ZOj k návrhu pravidiel pre výberové konania na obsadenie voľných miest sudcov a ich kariérny postup

P R I P O M I E N K Y

k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti vo výberovom konaní na funkciu sudcu, ktorá má nadobudnúť účinnosť dňa 1.9.2022

K ustanoveniu § 5:

K odsekom 2 a 5:

Navrhovaný text:

(2) Písomný test pozostáva z 80 otázok; pri každej otázke sú navrhnuté tri možné odpovede, z ktorých každá môže byť správna alebo nesprávna. Uchádzač pri každej odpovedi vyznačí, či ju považuje za správnu alebo nesprávnu. Uchádzač získa polovicu bodu za každú otázku, pri ktorej takto vyznačil všetky správne a nesprávne odpovede,

(5) Uchádzač vyznačuje odpovede prostredníctvom elektronického systému akadémie, do ktorého sa prihlási prostredníctvom vlastného prístupového kódu. Uchádzači začnú s vyznačovaním odpovedí po vyplnení povinných údajov v elektronickom systéme akadémie. Časový limit na vyznačenie odpovedí je 60 minút. Takto vyznačené odpovede vyhodnocuje elektronický systém akadémie; uchádzačovi sa pridelia body podľa odseku 2 na základe tohto vyhodnotenia.

 

Podľa súčasne platnej úpravy test pozostával zo 40 otázok s časovým limitom 30 minút, a na úspešné zvládnutie tejto časti museli uchádzači získať minimálne 24 bodov. Náročnosť zvládnutia takto nastavených testov spolu s obtiažnosťou odpovedí, resp. tzv. chytákov, sa prejavila vo vysokom počte uchádzačov, ktorí neprešli už touto prvou súčasťou písomnej časti výberových konaní.

 

Navrhovaná novela ich náročnosť ešte sťažuje. Za 60 minút majú uchádzači vyriešiť 80 otázok, pričom za každú správnu odpoveď môžu dostať  ½ bodu. Celkovo musia získať najmenej 20 bodov. To znamená, že musia správne odpovedať na  polovicu, t.j. 40 otázok. Na prečítanie a výber odpovede na jednu otázku budú mať limit 45 sekúnd, čo je neprimerane krátka doba ak majú odpovedať po dôslednom zvážení odpovedí na základe svojich vedomostí a nie náhodného výberu odpovedí, obdobne ako v lotérii.

 

Podľa nášho názoru je úplne postačujúce ponechať 40 otázok a nastaviť časový limit na vypracovanie odpovedí na 40 minút, aby mali uchádzači na každú odpoveď čas aspoň  jednu minútu. Pre úspešné zvládnutie testu by sa vyžadovalo získanie aspoň polovice, t.j. rovnako 20 bodov.

 

Navrhovaný text tohto ustanovenia navrhujeme z týchto dôvodov zmeniť tak, že v odseku 2 sa zmení počet otázok z 80 na 40; a v odseku 5 sa časový limit zmení zo 60 minút na 40 minút, nasledovne:

SUDCOM Elena Berthotyová

https://youtu.be/71tBwGnBXso

Informácia zo stretnutia zástupcov ZOJ s ministerkou spravodlivosti SR

Ministerka spravodlivosti chce zrušiť sudcovskú imunitu - Dobré novinyMinisterka spravodlivosti Mária Kolíková

Foto: Jakub Kotian | Zdroj: TASR

Dňa 20. júna 2022 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu s ministerkou spravodlivosti Slovenskej republiky Máriou Kolíkovou.

Za ZOJ sa stretnutia zúčastnili hovorkyne JUDr. Katarína Javorčíková a JUDr. Dagmar Valocká.

Pred stretnutím bol ministerke spravodlivosti doručený okruh tém a otázok, ktorý bol spracovaný na základe podnetov členov ZOJ.

I.

Ministerka spravodlivosti bola informovaná o témach návrhu ZOJ zo dňa 1.6.2022 na pokračovanie v spolupráci, ktorý bol doručený predsedovi Súdnej rady SR a prezidentovi Združenia sudcov Slovenska. Prienik na spoluprácu je možný aj s ministerkou spravodlivosti.

K jednotlivým témam ministerka spravodlivosti uviedla nasledovné:

  1. Návrh: Obnoviť inštitút justičných čakateľov a umožniť, aby si justičný systém sám mohol zaučiť a odborne pripraviť budúcich sudcov. Správnosť tohto inštitútu potvrdzujú aj výsledky výberových konaní na obsadenie voľných miest nových sudcov, v ktorých je dlhodobo neprimerane vysoký počet neúspešných uchádzačov. Z úspešných uchádzačov sú však suverénne najlepší práve vyšší súdni úradníci a asistenti sudcov, ktorí majú prax v justičnom prostredí. Ani oni však nemajú možnosť tak komplexnej praxe na všetky súdne agendy ako ju mali justiční čakatelia v minulosti. Ďalším argumentom je úspešnosť čakateľov prokuratúry v obdobných prokurátorských výberových konaniach.

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri